Politika zasebnosti

Pravica do zasebnosti

Ponudnik se zavezuje, da bo trajno varoval vse osebne podatke, ki bodo uporabljeni izključno za pošiljanje ponudb, predračunov, računov, izdelkov, informativnega gradiva in obvestil o stanju naročila ter jih ne bo posredoval tretji osebi.

Podatke o naročilu bo ponudnik posredoval le v primeru izbire načina plačila, ki zahteva posredovanje podatkov o naročilu in naročniku, a izključno ponudniku storitve izbranega načina plačila, ki ima sklenjeno veljavno pogodbo s podjetjem Laureola, Matjaž Zaletel s.p.

Varovanje osebnih podatkov

Laureola, Matjaž Zaletel s.p. se zavezuje k trajnemu varovanju vseh osebnih podatkov uporabnika v skladu z ZVOP-1. Laureola, Matjaž Zaletel s.p. za nedoločen čas hrani naslednje podatke uporabnikom, ki so se registrirali ali opravili nakup: ime in priimek, e- poštni naslov, kontaktni telefon, primarni naslov in naslove za dostavo, državo prebivališča. Laureola, Matjaž Zaletel s.p. navedene osebne podatke uporabi izključno za potrebe izpolnitve naročila (pošiljanje informativnega gradiva, ponudb, računov) in ostalo potrebno komunikacijo z uporabniki oziroma kupci.

Uporabnikovi podatki v nobenem primeru ne bodo predani nepooblaščenim osebam. Za varovanje osebnih podatkov je odgovoren tudi uporabnik sam, in sicer tako, da poskrbi za varnost svojega e-mail naslova, uporabniškega imena in gesla ter ustrezno programsko (protivirusno) zaščito svojega računalnika.